Zhengzhou Airshow

Shangjie Airport
Henan
China
4/27/2018 to 5/1/2018
aeroSPARX